Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

giải quyết Thủ tục hành chính

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Số Điện thoại: 08043109

Email: motcua@mpi.gov.vn

Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.